Zpracování železa a barevných kovů

Naše společnost se zabývá také zpracováním druhotných surovin. Život není černobílý a ani kovový odpad není ani zdaleka vždy tvořen pouze čistým kovem.

Příkladem mohou být elektro-vodné kabely, které kromě vlastních kovových žil obsahují také izolaci. V takovém případě je nutno jednotlivé části oddělit. Tento proces se nazývá separace.

Protože je spektrum typů druhotných surovin je velmi rozsáhlé existuje také mnoho různých separačních technologií a vývoj v této oblasti stále pokračuje. Dostupné technologie umožňují zvolit optimální postup jeho zpracování tak aby byl efektivní a šetrný k životnímu prostředí.